Disclaimer

Inhoud

Tata Steel IJmuiden bv doet er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Tata Steel IJmuiden bv geeft echter geen zekerheid of garantie voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie. Tata Steel IJmuiden bv is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door uw vertrouwen op, of verrichten van handelingen naar aanleiding van, informatie op deze website.
Tata Steel IJmuiden bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze site. Tata Steel IJmuiden bv garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website wordt aangeboden vrij zijn van virussen. Tata Steel IJmuiden bv behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen in de website zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijzingen en links naar andere websites zijn alleen opgenomen als service aan gebruikers van deze website. De inhoud staat niet onder controle van Tata Steel IJmuiden bv. Tata Steel IJmuiden bv is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud daarvan vallen onder auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Tata Steel IJmuiden bv. 
Tata Steel IJmuiden bv geeft u hierbij toestemming materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatieve en niet-commerciële doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

  • Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verspreid of verkocht;
  • Niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij in print of in elektronische vorm;
  • De auteursrechtvermelding moet in iedere reproductie voorkomen (bronvermelding).

Voor elk ander gebruik van de inhoud van de website is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Tata Steel IJmuiden bv, afdeling Communications & Public Affairs. Misbruik van de inhoud van deze website is verboden.

 

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.
 
2013 Tata Steel IJmuiden bv

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2018

Volg ons