Werkwijze bij inhuur

Bij Tata Steel werken wij graag samen met interimmers die specialist zijn en beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Om deze samenwerking goed te faciliteren en te organiseren maken wij gebruik van een eigen marktplaats.

Zzp’er en leveranciers
Vanuit de marktplaats worden alle opdrachten gecommuniceerd waarop zelfstandige professionals en leveranciers die geen preferred supplier zijn kunnen inschrijven. Deze opdrachten worden binnen het netwerk uit de database uitgezet en eventueel aanvullend gepubliceerd op deze website. Bij inschrijving vragen wij om een KvK nummer.  

Open inschrijven
Om er zeker van te zijn dat je geen opdrachten mist is het verstandig je altijd te registreren in de database van onze marktplaats. Het kan voorkomen dat opdrachten niet extern worden gepubliceerd, maar wel binnen het netwerk van geregistreerde professionals worden gedeeld.  

Meerdere opdrachten
Het is mogelijk je voor meerdere opdrachten tegelijk in te schrijven. Wij vragen je voor elke opdracht een unieke motivatie toe te voegen. Ons systeem maakt automatisch gebruik van het meest recente curriculum vitae wat door jou is toegevoegd. 

Inhuurvoorwaarden
Bij je inschrijving vragen wij je te bevestigen dat jij op de hoogte bent van en akkoord bent met onze inhuurvoorwaarden. De inhuurvoorwaarden die gehanteerd worden voor zelfstandige professionals en leveranciers zijn online als PDF-document voor je beschikbaar.

Tarieven
Bij de inschrijving voor een interim opdracht wordt gevraagd een all-in-tarief aan te geven. Het tarief wat bij de publicatie van opdrachten wordt gehanteerd is gebaseerd op deze richtlijn. Tata Steel vergoedt alleen gewerkte uren. Onkosten worden niet separaat vergoed. Voor eventueel overwerk geldt hetzelfde all-in tarief. 

Intrekken inschrijving
Het is altijd mogelijk om jouw inschrijving voor een interim opdracht en/of jouw registratie in de database in onze marktplaats in te trekken.  

Te laat met inschrijven
Indien de reactietermijn is gesloten dan kun je je niet meer inschrijven. Het is voor ons niet mogelijk om hierop uitzonderingen te maken. 

Gunningcriteria en selectie
Bij de publicatie van elke interim opdracht wordt duidelijk aangegeven welke selectiecriteria wij hanteren. Je kunt reageren door het aanbieden van je curriculum vitae en het verstrekken van de benodigde voorstelinformatie waarin je laat zien te voldoen aan de selectiecriteria. Voor elk selectiecriterium worden punten toegekend. Na de sluiting van de indieningtermijn genereert het systeem (de marktplaats) op basis van de gescoorde aantal punten voor prijs/kwaliteit automatisch een selectie van zelfstandige professionals en leveranciers. De recruiter beoordeelt de aanbiedingen en biedt deze selectie aan bij de inhurende manager. Deze selecteert en nodigt een aantal professionals uit voor een kennismakingsgesprek. 

Verstrekken opdracht
Wanneer na het gesprek blijkt dat je de meest geschikte professional bent voor de uitvoering van de opdracht, wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzing. Bij opdrachtverstrekking worden je gegevens aan onze Contract Service Partner (CSP) verstrekt. De CSP zal contact opnemen voor een correcte administratieve afhandeling. De overgebleven kandidaten worden op de hoogte gesteld van het sluiten van de procedure. Aanbiedingen die niet volledig zijn of waarbij de selectiecriteria niet naar waarheid zijn beantwoord, worden direct afgewezen. 

Contract Service Partner
Voor alle opdrachten die worden ingevuld door zelfstandige professionals en leveranciers die geen preferred supplier zijn, geldt dat de administratieve afwikkelingen en overeenkomsten worden verzorgd door onze Contract Service Partner (CSP). Tata Steel heeft Yacht Externen Management (YEM) hiervoor gecontracteerd. De kosten voor de dienstverlening van de CSP zijn voor rekening van de zelfstandige professional (€ 1,50 per uur) of  leverancier (€ 1,10 per uur).  

Opdrachtduur en verlenging
Bij verstrekking van de opdracht wordt de te verwachten einddatum aangegeven. In de praktijk kan de duur van opdrachten erg wisselen. Tata Steel hanteert in de contracten met de Contract Service Partner (CSP) een standaard opzegtermijn van 4 weken. Eventuele verlenging wordt tijdig met jou besproken door de inhurende manager/opdrachtgever.Tata Steel hanteert geen proeftijd bij verstrekte interim opdrachten.  

Urenregistratie en facturatie
De registratie van uren is gekoppeld aan de toegangssysteem van Tata Steel. Gewerkte uren worden geautomatiseerd doorgegeven aan de Contract Service Partner (CSP). YEM werkt met self-billing, wat inhoudt dat je zelf geen factuur naar YEM hoeft te sturen. YEM zal je facturabele uren betaalbaar stellen aan de hand van de afgesproken betalingstermijn.

Privacy
Al jouw gegevens worden vertrouwelijk en conform de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. De gegevens in de database van onze marktplaats worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze (mogelijke) interim samenwerking.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2018

Volg ons