Metingen van emissies

21-01-2022

Bij het nieuwe RIVM-rapport zien we een focus op ons meetprogramma. Onderstaand meer informatie over hoe wij onze emissies meten en rapporteren.

Tata Steel hanteert een meetprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. De metingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde meetbureaus. De resultaten van deze metingen komen vervolgens in het jaarlijkse elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). Dit verslag wordt ingediend bij het RIVM en beoordeeld door het bevoegd gezag.

Op basis van de procesbeschrijvingen van de verschillende installaties zijn de emissies van de processen van Tata Steel in kaart gebracht. De emissies worden vastgesteld door metingen en berekeningen. De berekende emissies zijn op basis van wettelijk goedgekeurde rekenmodellen zoals de stofemissie van de op- en overslagen en wegtransport, literatuurwaarden of onderzoeken. Deze emissies worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving die zijn vastgelegd in de BREF’s (Best Available Techniques Reference Document), een Europees referentie document en de algemene milieuwetgeving zoals het Activiteitenbesluit of door een maatwerkvoorschrift.
 
Op ons terrein zitten ook andere zelfstandige bedrijven en die hebben een eigen milieuvergunning. Tata Steel rapporteert niet de emissies van andere bedrijven.
 
Als ongewone voorvallen (incidenten) zich voordoen, dan worden deze gemeld bij het bevoegd gezag. De emissies daarvan kunnen niet altijd gekwantificeerd worden. Het is immers niet op voorhand bekend welke dit zijn, wanneer dit plaats gaat vinden of wat de tijdsduur is. Meestal is deze kort en variabel. Het grootste deel van de emissies die vrijkomen bij ongewone voorvallen worden overigens wel gekwantificeerd en gerapporteerd in het e-MJV, omdat we in de schoorstenen van de grote installaties aldoor monitoren. Het gedeelte dat niet gekwantificeerd kan worden, zal een niet significant deel zijn van de totale emissies van het bedrijf.
 
De stofemissies van de opslagen en transportbewegingen op het Tata Steel terrein worden wel gerapporteerd in het e-MJV. De berekening wordt gedaan conform de wettelijke verplichte Nederlandse Technische Afspraak ‘’NTA8029 Bepaling en registratie van industriële fijn stof’’. De emissies van de mobiele voertuigen worden door middel van het brandstofverbruik berekend en ook gerapporteerd in het e-MJV.
 

Nieuws 2022

Nieuwe wervingscampagne "Maak werk van de toekomst"

06 mei 2022

Onder de noemer ‘Maak werk van de toekomst’, is Tata Steel op zoek naar mensen met lef en karakter. Nieuwe collega’s die de stap willen maken om voor Tata Steel te kiezen. Collega’s die het aandurven om mee te werken aan de toekomst van het bedrijf en die zich met hart en ziel willen inzetten om groen staal te maken in een schone omgeving.

Eerste editie krant Staal & IJmond

05 mei 2022

Altijd al op de hoogte willen zijn van al het nieuws rondom Tata Steel?

Metingen van emissies

21 januari 2022

Bij het nieuwe RIVM-rapport zien we een focus op ons meetprogramma. Onderstaand meer informatie over hoe wij onze emissies meten en rapporteren.

Reactie RIVM-rapport

21 januari 2022

Net als iedereen zijn wij natuurlijk benieuwd naar de inhoud van het rapport. We begrijpen dat het rapport vooraf is gedeeld met media en andere partijen. We hebben het zelf pas net ontvangen. Dat is jammer en daarom is het voor ons erg lastig om hierop te kunnen reageren. We nemen het uiteraard zeer serieus en gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2018

Volg ons