Kiezen voor techniek

Tata Steel participeert in verschillende initiatieven die tot doel hebben om zowel het werk in de techniek te stimuleren als de aansluiting van opleidingen en arbeidsmarkt te optimaliseren.

Techport

Techport is een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners (waaronder Tata Steel) uit de regio Amsterdam/IJmond. Samen maken ze zich sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld.

Meer informatie over Techport vind je hier.

Jet-Net

Tata Steel is lid van het Jongeren en Technologie Netwerk. Dit netwerk van scholen en bedrijven richt zich specifiek op het bevorderen van de keuze voor bètaprofielen op de havo en vwo en de doorstroom naar het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Docenten en professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen contextrijk lesmateriaal zodat voor scholieren duidelijk wordt hoe de theorie op school in de praktijk tot uiting komt. 

Meer informatie over dit Jet-Net vind je hier.

Techno Challenge

Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, open innovatie, samenwerking en het prikkelen van de ondernemersgeest. De deelnemende scholen en bedrijven ontwikkelen samen uitdagend en praktisch lesmateriaal en organiseren competities tussen teams van scholen. De Techno Challenge richt zich op de hele onderwijsketen, van basisschool tot universiteit.

Meer informatie vind je op technochallenge.nl

Techniekpact

Tata Steel is één van de organisaties die participeert in het Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het Techniekpact verenigt de ambities uit de bestaande plannen en initiatieven, maar wil die sneller en met meer daadkracht realiseren.

Meer informatie over het Techniekpact vind je hier.

Deel of mail