Manager Mechanical and Civil Engineering

Ruben: "Ik kan nog steeds met open mond naar de afmetingen van productiekranen, staalpannen en gietmachines kijken"

  • Ruben Groen
  • Manager Mechanical and Civil Engineering
  • in dienst bij Tata Steel sinds 2006
  • studie: Civil Engineering aan de TU Delft

Ruben is Manager Mechanical and Civil Engineering binnen Projects & Technical Consultancy, het projecten- en ingenieursbureau van Tata Steel. In een gesprek met Ruben zoomen wij in op het werk en de uitdagingen van zijn afdeling binnen Tata Steel.

Van grondstof tot hoogwaardig staal

Tata Steel in IJmuiden is een geïntegreerde staalproductiesite. In onze eigen zeehaven worden de grondstoffen overgeslagen naar de kooksfabrieken en de pellet- en sinterfabriek alvorens deze in de hoogovens tot vloeibaar ruwijzer worden omgetoverd. In de staalfabriek wordt het ruwijzer omgevormd in vloeibaar staal dat in grote plakken wordt gegoten. Deze plakken worden in de warmbandwalserij uitgewalst tot een strip met een dikte tussen de 1-25 mm. In de koudbandwalserijen kan de staalstrip nog verder worden uitgewalst en kan de staalstrip allerlei behandelingen krijgen om de eigenschappen van het staal te beïnvloeden (sterkte, vervormbaarheid). De staalstrip kan tenslotte nog worden voorzien van een coating in een van de dompelverzink-, vertin- of verflijnen.

Eigen ingenieursbureau pakt grootschalige projecten op

Om de productie soepel te kunnen laten verlopen wordt er continu geïnvesteerd in nieuwe installaties, grootschalige renovaties of upgrades. De afdeling Projects & Technical Consultancy waar ik voor werk is het projecten- en ingenieursbureau voor Tata Steel in IJmuiden. Alle investeringen in nieuwe installaties in onze fabrieken worden vanuit deze afdeling voorbereid en geleid. Daarnaast fungeert de afdeling als technische vraagbaak en geweten wanneer de productie organisatie met technische problemen kampt. Als afdelingshoofd voor de civiele en werktuigbouwkundige groepen ben ik ervoor verantwoordelijk dat we voldoende kennis en kunde in huis hebben om veilige en betrouwbare installaties neer te zetten.

Alles is hier groot

Voor mijn medewerkers kan het werk variëren van kleine technische vragen tot projecten van honderden miljoenen euro's. Hun voornaamste speelveld is onze site in IJmuiden en daarin zit een grote diversiteit aan werkgebieden. Installaties en machines aan de zuidzijde van het terrein (de "zwarte" kant) vragen om een robuust ontwerp, stofdicht en slijtvast, waarmee grote volumes op een veilige en gecontroleerde manier verplaatst of bewerkt kunnen worden (onze site produceert 7.000.000 ton staal per jaar). Ik werk hier al bijna 12 jaar, maar kan nog steeds met open mond kijken naar de afmetingen van productiekranen, staalpannen, gietmachines, gebouwen en ga zo maar door. Alles is hier groot!

Zware industrie en cleanrooms

De volumes aan de noordkant liggen lager, maar hier spelen precisie en reinheid een belangrijke rol. Onze verflijnen komen in de buurt van cleanrooms om ervoor te zorgen dat de productiecondities optimaal zijn en er geen beschadigingen of verontreinigingen op de staalstrip plaatsvinden. Als engineer moet je goed kunnen schakelen tussen deze verschillende omgevingen en je bewust zijn van de eisen die dit aan het ontwerp van de installatie stelt. Bij het ontwerp moet je ook nadenken over de manier waarop het gebouwd gaat worden. Veel werkzaamheden moeten plaatsvinden in de fabrieken en om veilig te kunnen bouwen moet de fabriek worden stilgezet. Als de productie stilstaat wordt er geen geld verdiend, dus de bouw moet in een zo kort mogelijk tijdsbestek worden gerealiseerd!

Ambities die vragen om een hoge standaard

Tata Steel wil tot de wereldtop behoren. Hierdoor stellen wij hoge eisen aan de prestaties van ons personeel en onze installaties. De engineers bij mij in de afdeling worden dan ook geacht hun vakgebied perfect te beheersen en te weten waarop onze leveranciers bijgestuurd en gecontroleerd moeten worden. Dat kan leiden tot lastige discussies, maar uiteindelijk draait het om "total cost of ownership". Dat betekent dat wij niet alleen naar de aanschafprijs kijken, maar ook een goed beeld moeten hebben van energie- en onderhoudskosten en de (technische) factoren die de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties beïnvloeden. Om dat te borgen hebben wij voor bepaalde vakgebieden onze eigen standaards en richtlijnen opgesteld. Het aanscherpen en updaten hiervan naar de laatste stand der techniek is ook een belangrijke taak van mijn engineers.

Op dit moment heeft de staalindustrie het behoorlijk zwaar door de lage staalprijzen en import van Chinees staal, maar met het investeringsprogramma dat wij voor de komende jaren uit mogen voeren, ben ik ervan overtuigd dat onze toekomst er gezond uitziet!

 

Deel of mail

Medewerkers over Tata Steel

Marina: “Energie halen uit processen waar je echt iets verbetert”

Read more >