Ovenbouwer

Sinds 2014 werkt Mike bij de Ovenbouwkundige Dienst (OBD). Deze dienst, onderdeel van de HTD, wordt bemand door zeventig bekwame vaklieden.Zijn schoonvader, zelf ovenbouwer, wist hem voor dit beroep te interesseren.

 ‘Dit vak vind ik mooi!’

Regelmatig bemerkt ovenbouwer Mike dat zijn beroep nogal onbekend is. De meeste mensen blijven steken in: ‘een beetje metselen, zeker?’ Maar er schuilt een hele wereld achter.We spraken hem tijdens zijn verlof als kersverse vader. Hij is trots, dat spreekt vanzelf, maar ook bloedje nuchter. En dat past weer bij zijn beroep, want ovens bouwen is een kwestie van goed en logisch nadenken.

Sinds 2014 werkt Mike bij de Ovenbouwkundige Dienst (OBD). Deze dienst, onderdeel van de HTD, wordt bemand door zeventig bekwame vaklieden. Daarvoor was hij opgeleid en ook werkzaam als hovenier. Maar tijdens de crisis verwisselde hij een tijdelijk contract bij een hoveniersbedrijf voor een vast werkverband bij ons bedrijf. Zijn schoonvader, zelf ovenbouwer, wist hem voor dit beroep te interesseren.Na een intensieve interne opleiding bij de OBD, later aangevuld met de nodige modules, wist hij het zeker: ‘dit vak past bij mij’. De fijne kneepjes leerde hij, naar eigen zeggen, van twee ‘oude rotten’ uit het ovenbouwvak.

Nooit spijt gehad van je afscheid van het hoveniersvak?
Absoluut niet. Ovenbouwen boeit me nogsteeds. Het werk is veelzijdig en afwisselend.We metselen niet alleen, maar inspecterenook en adviseren bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.Het is veelal zelf onderhoudplegen en zelf de bekleding aanbrengen vanstaalpannen, mengers en verdeelbakken. Allebekleding die vuur-, zuur- en slijtvast is. Dusde zuurvaste bekleding van de beitsbaan,maar ook slijtvaste tegels voor de kranen inde ertshaven. Dat zijn tegels van aluminiumoxide,ook wel korund genaamd, en na diamanthet hardste mineraal.

Wat maakt het interessant?
Ovenbouwen is een kwestie van logisch nadenken.En een goede coördinatie tussendenken en doen, ofwel hoofd en handen. Alsje in een staalpan of menger staat, moet je devuurvaste stenen gelijkmatig over de wandenverdelen. Alsof je een bouwpakket in elkaarzet. Het is precisiewerk, dus je moet wel eenbeetje perfectionistisch zijn ingesteld. Hetluistert namelijk nauw. Dat vertel ik ook aande jonge collega’s die ik het vak leer en begeleid.Zo metselen we vuurvaste stenen inde mengers (zie foto) die van de hoogovensnaar de Staalfabriek rijden. Als je die enormegevaartes met vloeibaar ruwijzer – dunnerdan water (!) – over het terrein ziet gaan, is erniet veel verbeeldingskracht nodig om te bedenkenwat de effecten zijn van ondeugdelijkmetselwerk. De menger barst uit elkaar, eenvoudiggezegd. Desastreus dus.

Wat ik een mooie bijkomstigheid van ons vak vind, is dat het ovenbouwen in elke fabriek plaatsvindt. Wij komen overal. En elke locatie heeft weer zijn eigen charme.

Deel of mail

Meer informatie?

Tommie Vogelsang
Corporate Recruiter
T: + 31 251 491618

Medewerkers over Tata Steel

Ruben: "Ik kan nog steeds met open mond naar de afmetingen van productiekranen, staalpannen en gietmachines kijken"

Read more >