Productiemanager

Marina: “Energie halen uit processen waar je echt iets verbetert”

  • Marina Goense
  • Productiemanager continugietmachines en afwerking, opslag en verzending bij de Oxystaalfabriek
  • in dienst bij Tata Steel sinds 1 mei 2011
  • studie: Technische Aardwetenschappen aan de TU Delft

Marina Goense werkt als Productiemanager continugietmachines en Afwerking, opslag en verzending bij de Oxystaalfabriek en werd recent samen met een aantal andere vrouwen uit het bedrijf door de afdeling Talent Development uitgenodigd om deel te nemen aan een Female Leadership workshop. Een mooie gelegenheid om Marina te vragen naar haar ambitie, de female touch in haar leiderschap en haar passie voor het bedrijf.

Wat is je ambitie bij Tata Steel?

"Ik ben 5 jaar geleden gestart bij het Energy Efficiency programma waar het er om draaide de staalindustrie energie efficiënter te maken. Ik wilde er actief aan bijdragen en ontwikkelde businesscases voor kansrijke projecten voor energieverbruikverbetering en grondstoffenreductie en er zijn mooie resultaten geboekt. Daarna nam ik deel aan het programma Cost Liquid steel. Vervolgens kreeg ik deze baan als productiemanager bij de Staalfabriek.

"Ik wil doorgroeien in een rol waarin ik het verschil kan maken"

Ik heb gemerkt dat ik in die rol en die omgeving energie krijg van mijn werk. Ik heb er meer direct impact wanneer je het vergelijkt met werken voor een programma. Je staat in direct contact met de mensen in de operatie. Ik kan invloed uitoefenen op de snelheid waarmee dingen gedaan worden bij het continu verbeteren van de productie. Ik werk nu 1,5 jaar in deze functie en wil het liefst doorgroeien in een dergelijke rol, waarin ik het verschil kan maken."

Kun je iets vertellen over 'female leadership' in je rol in de Oxystaalfabriek?

"Ik denk dat sommigen even moesten wennen toen ik startte in mijn rol waarin ik verantwoordelijk werd voor twee secties van de staalfabriek, waaronder de continugietmachine waar nog niet eerder een vrouw in de rol van productiemanager werkte. Ik weet niet of bepaalde leiderschapsstijlen in directe relatie staan tot het female leadership.

Als ik bijvoorbeeld bij complexe vraagstukken aangeef bij mijn team dat ik de oplossing niet direct voorhanden heb, kan dat uitgelegd worden als 'je kwetsbaar opstellen', een eigenschap die vaak aan vrouwen wordt toegeschreven. Maar, misschien is het ook gewoon een karaktereigenschap of een managementstijl waarbij je optimaal gebruikmaakt van de beschikbare expertise binnen je team. De Staalfabriek doet het overigens relatief goed qua aantal vrouwen in een leidinggevende rol."

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

"Het gaat erom dat we samen ons werk beter maken. Met mijn team van Afwerking, opslag en verzending dragen we bij aan het optimaliseren van de plakkenaanvoer naar de Warmbandwalserij. Bij de continugietmachines komt continugietmachine 23 er aan. We zijn de huidige productie aan het voorbereiden op de integratie en ingebruikname van deze derde machine.

"Samen met de teams keihard werken en resultaat boeken!"

Als ik door de fabriek loop, de grootte, de omvang, de hitte. Dat is machtig. Ik vind het een waanzinnig toffe plek om te mogen werken. Ik kan energie halen uit processen waar je echt iets verbetert. Bijvoorbeeld minder stilstand als gevolg van procesverbeteringen of rendementsverbeteringen, minder kwaliteitsverlies, minder doorbraken en uiteindelijk een betere toevoer van plakken naar de Warmbandwals. Samen met de teams keihard werken en resultaat boeken!"

Deel of mail

Medewerkers over Tata Steel

Ronald: "Als je als operator ambitie hebt en laat zien dat je wat wilt, dan is hier veel mogelijk"

Read more >