Solliciteren

Solliciteren bij Tata Steel is heel eenvoudig. Als je jouw baan hebt gevonden, dan kan je in drie stappen direct online solliciteren.

Tijdens de online sollicitatie word je meegenomen door ons sollicitatieformulier en vragen we jou om je CV en een motivatie. Misschien wil je voor deze sollicitatie eerst onze sollicitatietips eens rustig doorlezen. 

Jouw sollicitatie is een belangrijke stap naar een toekomst binnen Tata Steel. Wat kan jij na deze eerste stap van ons verwachten?

Na je online sollicitatie
Als jouw sollicitatie bij ons binnen is ontvang je direct een bevestiging van ontvangst. Vervolgens nemen wij je CV en motivatie door om jouw geschiktheid voor de baan te bepalen. Hierna maken we een afspraak met jou, of je ontvangt een afwijzing van ons.

De uitnodiging voor je gesprek
In de brief die je bij de uitnodiging voor het eerste gesprek bij Recruitment ontvangt staat omschreven wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Zo moet je bijvoorbeeld je legitimatiebewijs meenemen en originele diploma's kunnen tonen.

Je vervolggesprekken
Gefeliciteerd, je bent door de eerste ronde. Je tweede gesprek vindt plaats op de afdeling waarvoor je hebt gesolliciteerd. Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert kunnen er nog 1 of 2 gesprekken plaatsvinden. Als dat het geval is, dan hoor je dat direct van ons. Ook kan een capaciteitentest of assessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

De inhoud van de gesprekken
Tijdens de gesprekken hebben we het over de aspecten die voor de functie van belang zijn. Het is de bedoeling dat je ons een compleet beeld geeft van jouw opleiding, kennis en ervaring. We verwachten dat je geen relevante informatie achterhoudt. Wij vertellen wat de functie inhoudt, wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn en geven een waarheidsgetrouw beeld van Tata Steel.

De duur van het proces
Gemiddeld duurt het proces vier weken. Het kan sneller, maar het kan ook wel eens langer duren. De snelheid waarmee het selectieproces verloopt hangt onder meer af van de snelheid waarmee wij afspraken kunnen inplannen met jou, met de afdeling die de vacature heeft en of er wel of geen psychologisch onderzoek nodig is.

Onze communicatie tijdens het proces
Gedurende jouw sollicitatie houden wij je op de hoogte van het verloop van de procedure. Als wij beide een arbeidsrelatie met elkaar willen aangaan dan worden alle (arbeidsvoorwaardelijke) afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd en aan jou gestuurd. Degenen die tijdens de selectieprocedure afvallen krijgen persoonlijk bericht dat ze zijn afgewezen.

Gelijke kansen
Wij vinden het belangrijk dat elke sollicitant een eerlijke kans op een aanstelling heeft (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid). Wij informeren elke sollicitant zo volledig mogelijk over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan binnen Tata Steel.

Wat vragen wij van jou?
Van jou als sollicitant vragen wij alleen de informatie die nodig is om te beoordelen of jij geschikt bent voor de functie. Op jouw beurt geef jij op verzoek de informatie die nodig is om een compleet beeld te geven van jouw kennis en kunde.

Waar kun je met eventuele klachten terecht?
Wij behandelen de hele sollicitatieprocedure en alle informatie en gegevens van jou zorgvuldig en vertrouwelijk. Mocht je een klacht hebben over onjuiste behandeling, dan vragen we je deze schriftelijk in te dienen bij Tata Steel Recruitment. Vermeld hierbij duidelijk om welke vacature het gaat. Wij zullen hier schriftelijk op reageren.

Meer informatie?

Arjan Beemster
Recruiter
T: +31 6 21 14 64 97