Werkwijze bij inhuur

Bij Tata Steel werken wij graag samen met externe medewerkers die specialist zijn en beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Om deze samenwerking goed te faciliteren en te organiseren maken wij gebruik van inhuurspecialist Brainnet.

Zzp’er en leveranciers

Vanuit Magnit (voorheen Brainnet) worden alle opdrachten gecommuniceerd waarop zzp’ers en leveranciers kunnen reageren.

Open inschrijven
Om er zeker van te zijn dat je als leverancier of zzp’er geen opdrachten mist is het verstandig je te registeren bij Magnit. 

Inhuurvoorwaarden
Bij de inschrijving van Magnit vragen wij je te bevestigen dat je op de hoogte bent van en akkoord bent met de inhuurvoorwaarden van Tata Steel. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Magnit.

Tarieven
Het tarief dat bij de publicatie van opdrachten wordt gehanteerd, is gebaseerd op de richtlijnen binnen Tata Steel. Tata Steel vergoedt alleen gewerkte uren. Voor eventueel overwerk of onregelmatige diensten geldt dat dit verwerkt moet zijn in een all-in tarief.

Intrekken inschrijving
Het is altijd mogelijk om jouw inschrijving voor een interim opdracht en/of jouw registratie bij Magnit in te trekken. Je dient hiervoor contact op te nemen met Magnit. 

Te laat met inschrijven
Indien de reactietermijn is gesloten dan kun je je niet meer inschrijven. Het is niet mogelijk om hierop uitzonderingen te maken.

Selectie
Magnit maakt de beoordeling van de kandidaten en legt deze (bij geschiktheid) voor bij de betreffende verantwoordelijke binnen Tata Steel. Indien de verantwoordelijke bij Tata Steel interesse heeft en een interview wil, neemt Magnit contact met je op voor het organiseren hiervan.

Verstrekken opdracht
Wanneer na gesprek(ken) blijkt dat er een match is voor de  uitvoering van de opdracht, wordt je als leverancier of zzp’er door Magnit zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzing. Magnit draagt vervolgens zorg voor een correcte administratieve afhandeling (screening en contractvorming).

Opdrachtduur en verlenging
Bij verstrekking van de opdracht wordt de te verwachten einddatum aangegeven. In de praktijk kan de duur van opdrachten erg wisselen. Eventuele verlenging wordt tijdig besproken door de inhurende manager/opdrachtgever.

Urenregistratie en facturatie
De registratie van de gewerkte uren dienen ingevoerd te worden in Nétive. De externe medewerker ontvangt hiervan een automatische login op de startdag van het contract. Gewerkte uren worden geautomatiseerd doorgegeven naar Magnit. Magnit werkt met self-billing, wat inhoudt dat je zelf geen factuur hoeft te sturen. Magnit zal je facturabele uren betaalbaar stellen aan de hand van de afgesproken betalingstermijn.

Klik hier om in te schrijven als zzp-er
Klik hier om je in te schrijven als leverancier


 Voor meer informatie: flexentre.inhuur@tatasteeleurope.com 

Meer informatie?

Flex Centre

T: +31 (0) 251 494000