Civiele Techniek

Civiele Techniek is bij Tata Steel in IJmuiden de vakafdeling voor alle civiele werken op het terrein. Bouwers dus, die alles weten van beton- en staalconstructies.

Alle kennis van civiele werken, gebouwen, installaties en leveranciers combineert Civiele Techniek voor adviezen en projecten op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Of het nu voor fabrieksgebouwen of kantoorgebouwen is, voor rioleringen of infrastructuur: dit PTC-onderdeel heeft alle kennis op dit gebied in huis.

Projecten en ondersteuning

Civiele Techniek ontwerpt de civiele constructies voor gebouwen. Vaak wordt de afdeling ook ingezet om projecten en deelprojecten te leiden die betrekking hebben op dit vakgebied. Bovendien levert de afdeling adviezen, technische beschrijvingen bij offerte-aanvragen, en programma’s van eisen.

Toezicht

Alle gebouwen op het terrein in IJmuiden moeten voldoen aan de eisen van Bouw- en Woningtoezicht van de omringende gemeenten. Aangezien hier specialistische kennis bij komt kijken, hebben de IJmondgemeenten deze toezichthoudende functie gedelegeerd aan Civiele Techniek.

Gewapend met staal en beton

  • Betontechnologie
  • Beton- en staalconstructies
  • Dynamisch belaste constructies
  • Second opinion bij extern advies

Lees meer over Techniek & Engineering op: