Voorwaarden voor aanbrengpremie collega's voor vacatures Elektrotechniek, Hydrauliek en IT

Jouw tip voor een gouden kandidaat is € 2.000,- waard!

Ook jij hebt vast mensen in je netwerk waarvan je denkt dat ze bij Tata Steel passen. Mensen die je tegenkomt bij een beroeps- of sportvereniging, op een feestje, maar ook familie, vrienden, ex-collega’s, of klasgenoten. Mensen die passen bij het Tata Steel van morgen en met plezier en trots naar hun werk willen gaan. Mensen die al werkzaam zijn in de elektrotechniek, hydrauliek of in de IT. De wereld waarin Tata Steel opereert verandert snel. Onze missie is om te bouwen aan het toonaangevende Europese staalbedrijf dat duurzaam is in alle opzichten. Mensen spelen hierin een sleutelrol. En zowel nu als in de toekomst hebben we talentvolle mensen nodig. Jij draagt hieraan bij door iemand uit jouw netwerk aan een baan bij Tata Steel te helpen. Als jij iemand voor een vacature in Elektrotechniek, Hydrauliek of IT aanbrengt, deze persoon door de selectie komt en gaat beginnen, dan is de aanbrengpremie van €2.000,- voor jou!

De kleine lettertjes

Wij willen duidelijk zijn en misverstanden voorkomen, daarom hanteren wij een aantal voorwaarden. Lees deze goed door voordat jij het aanbrengformulier verstuurt. Zo weet je goed wat je kunt verwachten en of jij voor de aanbrengpremie in aanmerking komt.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanbrengpremie van € 2.000,-:

 • "Samen werven" is het aanbrengprogramma van Tata Steel.
 • Door deel te nemen aan Samen werven verklaar jij als aanbrenger te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de voorwaarden voor het aanbrengen van collega’s voor een vacature in de elektrotechniek, Hydrauliek en IT (hierna: "aanbrengvoorwaarden").
 • De collega’s die hiervoor in aanmerking komen solliciteren op de deze functies
 • Ingangsdatum van geactualiseerde "Samen werven" is 1 februari 2021.
 • De aanbrengpremie voor het aanbrengen van nieuwe collega’s voor vacatures in bovenstaande vakgebieden bedraagt €2.000,- bruto.
 • Deelname staat open voor medewerkers en leerlingen in dienst van Tata Steel IJmuiden BV, Tata Steel Nederland Services BV en Tata Steel Nederland Technology BV, dit betekent dat ingehuurde medewerkers en stagiairs zijn uitgesloten.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen ontvangen betrokkenen in het sollicitatieproces (vacaturehouder en zijn/haar leidinggevende) geen premie. Dit geldt ook voor alle HR-medewerkers en niet ingedeelden.
 • De aanbrengvoorwaarden gelden alleen voor kandidaten die via www.tatasteeljobs.nl/samenwerven worden aangedragen en waarvoor alle gevraagde gegevens compleet zijn ingevuld.
 • De aangebrachte kandidaten moeten toestemming hebben gegeven dat de persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze database.
 • Wanneer een kandidaat door meerdere deelnemers is aangemeld, dan kan alleen de eerste aanbrenger voor een aanbrengpremie in aanmerking komen. 
 • Kandidaten waarvoor geldt dat het CV in de afgelopen 6 maanden bij Tata Steel in de database is gekomen, worden als aangemelde kandidaten beschouwd en geen premie toegekend.
 • Voor aangebrachte kandidaten, die de afgelopen 12 maanden contractueel aan Tata Steel zijn verbonden (bijvoorbeeld ingehuurde medewerkers, contractors, oud-medewerker) wordt geen premie toegekend.
 • De aanbrengpremie wordt toegekend voor het aanbrengen van kandidaten die starten op basis van een contract voor onbepaalde tijd of een jaarcontract bij Tata Steel IJmuiden BV, Tata Steel Nederland Services BV en Tata Steel Nederland Technology BV. Deze aanbrengpremie geldt niet voor het aanbrengen van ingehuurde medewerkers en stagiairs. 
 • De aanbrengpremie wordt alleen uitgekeerd wanneer de aanbrenger op het moment van uitbetaling in dienst is (bepaalde of onbepaalde tijd) bij Tata Steel.
 • De aanbrengpremie wordt uitbetaald bij het salaris van de tweede maand na de start van de aangebrachte kandidaat.
 • Kandidaten die niet zijn aangenomen binnen een periode van 6 maanden na het aanbrengen worden als niet geschikt beschouwd. Voor deze kandidaten geldt dat het aanbrengproces wordt gesloten.
 • In alle situaties waarin deze aanbrengvoorwaarden niet voorzien beslist het hoofd van de afdeling Talent Acquisition & Career Development Centre van Tata Steel.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2018

Volg ons