Projecten

DRI

We gaan in IJmuiden groen staal maken in een schone omgeving, uiterlijk 2030 en dat is 10 jaar eerder dan gepland. Wij stappen versneld over naar waterstof om op die manier onze bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. Groen staal is in onze ogen het staal van de toekomst: voor duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, duurzame energieopwekking en in duurzame producten waarmee we ons iedere dag omringen. Wij verwachten uiterlijk in 2030 met de Direct Reduced Iron (DRI) technologie staal te maken op basis van waterstof, maar het is ons streven dit nog verder te vervroegen. Met de overstap naar de DRI-technologie gaat Tata Steel haar CO2 uitstoot verminderen met ruim 30%. Ook kunnen wij een hoogoven en een kooksgasfabriek sluiten en zo de directe leefomgeving van IJmuiden aanzienlijk verbeteren. Het neerzetten van een DRI installatie betekent dat het huidige proces van ijzer smelten met hoogovens, in combinatie met kooks- en gasfabrieken, ophoudt. Vanaf het moment dat de nieuwe installaties in werking zijn, kunnen verschillende fabrieken op het terrein sluiten, waardoor overige emissies verder zullen afnemen. 

Roadmap Plus

Met de Roadmap Plus gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving. Dit doen we via extra maatregelen en investeringen, maar ook door het maximaal versnellen van de milieuprojecten uit de Roadmap 2030, die we in 2019 bekend hebben gemaakt. Het gaat om maatregelen die de neerslag van stof, de geurbelasting, de uitstoot van fijn stof, geluid, licht, NOx verminderen alsmede de uitstoot van zware metalen en PAK-stoffen. Tata Steel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving. Met de start van de Roadmap 2030 in 2019 zijn al vele verbeteringen gerealiseerd, maar maar we willen een grote stap voorwaarts maken. Met de Roadmap Plus vult Tata Steel niet alleen de eigen ambitie in, maar komt het ook tegemoet aan de wensen van provincie en andere betrokkenen. Onze prioriteit ligt op de maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect hebben op de leefomgeving. Met de nieuwe projecten is onmiddellijk gestart. Daarnaast is de versnelling van de andere maatregelen direct ingezet. 

Revamp Hoogoven 6

Tot de tijd dat wij duurzamer staal gaan produceren blijft Tata Steel gebruik maken van de Hoogovens. Om de Hoogoven 6 goed te laten functioneren is er een grote rivisie noodzakelijk. Dit is een multidisciplinair project van enkele honderden miljoenen.Je moet je voorstellen dat een Hoogoven een installatie is van meer dan 100 meter hoog, waarin 8.000 ton ijzererts en kolen bij een temperatuur van 2.500 °C gereduceerd wordt tot vloeibaar ijzer. Met het HO6 repair project moet de installatie weer toekomst bestendig gemaakt worden. Hierbij worden hightech technieken en robuustheid bij elkaar gebracht. Tijdens het ontwerp wordt gebruik gemaakt van o.a. 3D, 4D en Virtual Reality. Door de grootsheid en de duur van het project is dit een van de meest uitdagende projecten van Tata Steel.

Geïnteresseerd? Klik hier om direct te solliciteren. 

 

Meer informatie?

Sophie Scheltinga
Corporate Campus Recruiter
T: +31 6 50 04 30 42