Projecten binnen het traineeship

Een leidend en duurzaam staalbedrijf waar iedereen trots op is, dát is onze ambitie. Daarom is Tata Steel begonnen aan de grootste omslag sinds haar bestaan; we gaan staal maken op basis van waterstof. Om onze ambitie te doen slagen hebben we future leaders nodig. Aanpakkers zoals jij die juist nú het lef hebben om te kiezen voor Tata Steel.

Gedurende het traineeship word je uitgedaagd door aan complexe technisch inhoudelijke projecten te werken en tegelijkertijd je management vaardigheden te ontwikkelen. Als trainee krijg je al snel verantwoordelijkheid en word je ondersteund om snel verschillende probleem oplossende technieken toe te passen.

Onze verbeterprogramma’s

Doormiddel van verschillende transformatieprogramma’s houden we ons bedrijf slagvaardig om verduurzaming te realiseren en productie processen te optimaliseren. Er zijn 5 afdelingen waar je als trainee kunt starten en waar je gedurende het traineeship tussen rouleert. De focus van deze programma’s kan ligt op de zuidkant van ons bedrijventerrein (vanaf de haven tot en met de staalfabriek), aan de noordkant van ons bedrijventerrein (vanaf de staalfabriek tot vertrek naar de klant), op het gebied van onderhoud of verduurzaming.

Sustainability

Onze transitie naar groen staal en duurzaamheid (decarbonisatie) is cruciaal voor de toekomst van Tata Steel Nederland. De afdeling Sustainability is het epicentrum van deze transitie. We staan met de omslag naar waterstof niet alleen voor de uitdaging om het productieproces te veranderen, maar ook voor de vraag waar deze groene grondstoffen vandaan komen en welke asset strategie wij gaan inzetten. Je hebt binnen deze afdeling de mogelijkheid te werken aan zowel technisch als business georiënteerde projecten.

Binnen de afdeling sustainability kun je de volgende projecten tegen komen: haalbaarheidsonderzoeken naar het gebruik van wind- en zonne-energie, vergunningsaanvragen voor de nieuwe Direct Reduced Iron (DRI) installatie en onderzoek naar de juiste chemische samenstelling van onze pellets, zodat deze ook ingezet kunnen worden in de nieuwe installatie.

Customer Value

Customer Value is de afdeling voor verbeterprojecten aan de noordkant van het Tata Steel terrein. Als trainee analyseer je de complexe productieprocessen die nodig zijn om van een plak staal een hoogwaardige rol te maken. Je identificeert en implementeert verbeteringen. In de afdeling wordt veel in teamverband gewerkt in zogenaamde SWAT waves onder leiding van een ervaren technoloog, waarin je in 14 weken tijd op hoog tempo een diepgaand inhoudelijk probleem oplost.

De uitdagende projecten bij 'Customer Value’ kunnen variëren van het oplossen van een oppervlakteprobleem dat ontstaat in de Warmbandwalserij, tot het minimaliseren van materiaalverlies en het verhogen van de efficiëntie van een verzinklijn.

Trainee Mitchell Borst is begonnen bij de afdeling Customer Value:

“Het leukste aan de afdeling en de manier van werken is de afwisseling van analyses doen en de praktijk kant in de fabrieken. Er is een heel goed trainingsprogramma dat je helpt om dit werk goed te kunnen doen. Tijdens één van de projecten op ingegoten deeltjes bij de Direct Sheet Plant, hebben we aan de hand van een model, getraind op camerabeelden, een verschijning van het probleem in onze data geïsoleerd. Door het bekijken van de gietmachine in de fabriek, konden we de oorzaak van het probleem zien én een concrete oplossing aandragen. De gietmachine wordt nu aangepast. Een probleem los je vaak niet op met alleen een analyse, maar de combinatie van een analyse en waarnemingen, van zowel jezelf als de medewerkers bij de installatie, zijn een recept voor succes.”

Product Management & Development

Je gaat aan de slag met het portfolio aan staalproducten dat Tata Steel aanbiedt aan haar klanten. Dit wordt gedaan door zowel ontwikkeling van nieuwe producten als de verbetering van bestaande producten. Product Management & Development identificeert deze verbeteringen en implementeert ze binnen de vele complexe processtappen die het proces van staal maken omvat, aan de noordkant van het Tata Steel terrein.

Projecten die je bij Product Management & Development tegen kunt komen zijn: de eisen van de klant mogelijk maken in productie, (route-)optimalisaties implementeren waardoor het productieproces kan worden versneld en verminderen van afkeur of verbeteren van processen om afkeur te voorkomen. Jij hebt de verantwoordelijkheid om de expertise van technologen, data en je eigen waarnemingen bij elkaar te brengen en vervolgens verbeteringen door te voeren.

Trainee Bram Schouten is begonnen bij de afdeling Product Management & Development:

“Binnen deze afdeling ben je als trainee echt een spin in het web. Je hebt met veel afdelingen te maken. Voor elke opdracht waarmee je bezig bent is het key om de juiste expert er bij te halen, zijn/haar kennis te gebruiken en tegelijkertijd ervan te leren. Eén van mijn opdrachten was het analyseren van een staalrecept en een verbeter suggestie te doen aan de hand van een bestaand big data model. Daar moest ik toetsen of de output van het model ook logisch was, dit tezamen met de experts (die precies weten wat de variabelen inhouden). Uit de analyse kwam naar voren dat het handig was om wat hypotheses te toetsen aan de hand van een route-proef. Ik begeleid deze route-proef nu en stuur de rollen staal door de fabriek heen. Zo zie je dat je hier van A tot Z bezig kan zijn met een product.”

Cost of Liquid Steel

Cost of Liquid Steel is een programma, dat zich focust op de volledige productieketen van grondstoffen tot hoogwaardig vloeibaar staal aan de zuidkant van het Tata Steel terrein. Als technisch trainee speel jij de hoofdrol in het identificeren, ontwerpen en doorvoeren van verbeteringen op het gebied van verduurzaming, kosten, kwaliteit, stabiliteit en productiviteit. Binnen kortlopende projecten houdt jij korte lijnen met zowel de productieploegen als het management om het probleem waar je aan werkt tot een goed einde te brengen.

De projecten die je binnen 'Cost of Liquid Steel' tegen kunt komen zijn: het optimaliseren van de grondstoffenlogistiek, reductie van cyclustijden van het machinepark van de Kooks- en gasfabriek of de duurzaamheid van staalpannen te verhogen door giethoeken te variëren.

Trainee Bas van Zelderen is na zijn roulatie begonnen bij de afdeling Cost of Liquid Steel:

“Het mooiste aan de projecten bij Cost of Liquid Steel is de impact die je kunt maken binnen het bedrijf en de energie die dit oplevert aan jezelf. De combinatie van korte lijnen met zowel management als de productieploegen brengt veel variatie in het werk en het geeft tegelijkertijd een uitdaging aan je communicatieve vaardigheden. In mijn eigen project bij het kolenmaalgebouw heb ik de productie van poederkool verhoogd door stroom van drooglucht te optimaliseren. Hoewel het een redelijk analytisch probleem is, was dit niet gelukt zonder het management en de ploegen hierbij te betrekken. De oplossingen die je uiteindelijk doorvoert staan vervolgens niet alleen op papier, maar zijn direct terug te zien in de fabriek. Dat geeft extra veel voldoening en nieuwe energie voor het volgende project.”

Asset Management & Development

Binnen Asset Management & Development ga je aan de slag met projecten gericht op digitalisering en automatisering van het onderhoud. Tata Steel heeft grote ambities om het onderhoud in IJmuiden te moderniseren om de effectiviteit en efficiëntie in IJmuiden blijvend te verbeteren. Modernisering van het onderhoud krijgt vorm door huidige en toekomstige technologieën voor automatisering en digitalisering te gebruiken. Jij mag hier als trainee samen met de directie op strategisch en tactisch niveau over mee denken. Op deze manier ervaar jij hoe techniek en strategie bij elkaar komen.

Binnen ‘Asset Management & Development’ kom je projecten tegen waarbij er wordt gekeken hoe de meest-voorkomende storingen aan onze installaties voorkomen kunnen worden en naar vernieuwende werkwijzen in het onderhoud (o.a. Smart Maintenance en Advanced Analytics). Jij bent verantwoordelijk voor het schrijven van overkoepelende onderhoudsplannen, geschikt voor zowel state-of-the-art installaties als installaties van tientallen jaren oud.

Trainee Dirk Bleumer is begonnen bij de afdeling Asset Management & Development:

“Het mooiste aan starten bij de afdeling Asset Management & Development is dat je aan het begin van je traineeship al direct heel aspecten van het bedrijf ziet. De opdrachten die je krijgt zijn heel erg divers en binnen die opdrachten krijg je veel vrijheid om er je eigen draai aan te geven. Het ene moment sta je in de fabriek om met je eigen ogen te zien hoe een installatie werkt en het andere moment zit je in een overleg met een van de directeuren. Voor een van mijn projecten ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een platform om digitale tijdsregistratie te realiseren. Dit platform zal over de gehele site uitgerold worden waardoor je tijdens de ontwikkeling met heel veel verschillende visies rekening moet houden.”

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar campusrecruitment@tatasteeleurope.com, zodat we je kunnen informeren over de eerstvolgende sollicitatiedatum

Meer informatie?

Dewi de Lange
Campus Recruiter
T: +31 (0)6 51265186