Groen staal in een schone omgeving

Samen met 9000 collega’s werken wij aan én investeren wij in de grootste industriële transitie in Nederland. We gaan groen staal maken door versneld over te stappen op waterstof. Daarbij veranderen we het hart van ons productieproces. Tegelijkertijd zetten we forse stappen voor een schonere IJmond. Wij gaan voor groen staal. Het staal waar we in wonen, waar we in rijden en staal waaruit we eten en drinken.

Tata Steel wil de staalproductie verder verduurzamen. Het is duidelijk: de toekomst van onze staalproductie wordt CO2-neutraal en wij doen er alles aan dit zo snel mogelijk waar te maken. Wij stappen versneld over naar waterstof. Hierdoor kunnen we in 2030, 10 jaar eerder dan gepland, groen staal produceren en geven we de waterstofeconomie een enorme boost.

We zijn overtuigd dat we met het inslaan van de waterstofroute onze ambitie het snelste en het beste kunnen waarmaken en dit de meest optimale optie is voor de omgeving. Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger blijkt dat de ambitie van Tata Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is.

Tata Steel wil in 2045 CO2-neutraal zijn en ziet groen staal als het staal van de toekomst: voor duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, duurzame energieopwekking en in duurzame producten waarmee we ons iedere dag omringen. Daarnaast blijven we inzetten op de verdere vermindering van overlast met de maatregelen uit de Roadmap Plus. Die maatregelen zijn in 2025 allemaal afgerond. Lees ook meer in onze factsheet 'Groen staal in een schone omgeving'

Staal op basis van waterstof

De overstap naar waterstof betekent dat wij op een hele andere manier staal gaan maken. Binnen een aantal jaar zal ons bedrijf er dan ook heel anders uitzien met minder schoorstenen en met andere fabrieken. Om dit te realiseren vervangen we de hoogovens, die op kolen draaien, door de Direct Reduced Iron technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. Deze technologie is minder belastend voor de omgeving en vervangt, samen met een E-oven, het hoogovenproces. Wij verwachten hiermee uiterlijk in 2030 staal te maken op basis van waterstof, maar het is ons streven dit verder te vervroegen. Door het zetten van deze stap verminderen wij onze CO2-uitstoot met 35% tot 40% procent. 

Versneld op weg naar een betere leefomgeving

Door de transitie naar de waterstofroute kunnen wij ook een hoogoven en een Kooksgasfabriek sluiten en zo de directe leefomgeving van IJmuiden aanzienlijk verbeteren. Dit zal lokale emissies nog verder verminderen dan reeds gerealiseerd zal worden door de investeringen in de Roadmap Plus. Met dit pakket aan maatregelen vermindert Tata Steel de komende twee jaar mogelijke overlast door geur, stof en geluid. Het Roland Berger rapport geeft een inschatting van het effect van de waterstofroute op lokale emissies op basis van indicatieve emissiedata en informatie van leveranciers en experts. 

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Wij zijn er klaar voor om het hart van ons productieproces te veranderen, maar dat vraagt wel om een brede samenwerking. Om deze koerswijziging te kunnen realiseren, is steun van de landelijke en regionale overheid onontbeerlijk. Daarbij gaat het om subsidies, het aanleggen van infrastructuur voor transport van waterstof en het afgeven van de benodigde vergunningen. Een intensieve samenwerking met lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties en andere partners is dan ook noodzakelijk. 

Ondertussen zit Tata Steel niet stil. We doen nu al veel voorbereidend werk. Te denken valt aan het inzichtelijk krijgen welke installaties nodig zijn en hoe die in te passen op het terrein. En het opstarten van het vergunning traject. Wij kunnen zo bovendien een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van de waterstof economie en op die manier ook de impact op de leefomgeving verder terugbrengen. De uitvoering van Roadmap Plus zet op dit vlak al een grote stap tussen 2022 en 2025.

 DRI op waterstof

 

Circulariteit van staal

Staal is het meest hergebruikte materiaal ter wereld. Het is 100% recyclebaar. Het kan makkelijk worden teruggewonnen en opnieuw worden ingezet, zonder verlies van kwaliteit. De gemiddelde levensduur van staalproducten is ongeveer 40 jaar. Door de groeiende wereldbevolking is de vraag naar staal veel groter dan de beschikbaarheid van staalschroot. Dit betekent dat we nog steeds nieuw staal moeten produceren. We richten ons daarbij op productie van kwaliteitsstaal, met zo min mogelijk CO2 uitstoot en met inzet van zoveel mogelijk gerecycled materiaal. 

Roadmap Plus in kaart

Verantwoord staal maken. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met het programma Roadmap Plus  gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving. Onze prioriteit ligt bij de maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect hebben op de leefomgeving. Wij vinden het belangrijk om duidelijk inzicht te geven in het effect en verloop van deze maatregelen. Daarom hebben wij een interactieve kaart ontwikkeld waarin deze maatregelen, hun status en beoogde planning op overzichtelijke wijze worden weergegeven. Klik hier voor de interactieve kaart. 

 

 

Meer informatie?

Edwin Reij
Recruiter
T: +31 (0) 251 498912