Privacyverklaring

Wanneer jij bij Tata Steel solliciteert, verwacht je dat wij veilig en verantwoord met jouw gegevens omgaan. Daarom willen wij je in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Tata Steel Recruitment persoonsgegevens verwerkt. Wij wijzen je in deze verklaring ook op de rechten die jij hebt en hoe je deze kan uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Via onze website www.tatasteeljobs.nl kan je rechtstreeks solliciteren op vacatures binnen Tata Steel. Bij het invullen van het sollicitatieformulier vragen we je een aantal persoonsgegevens in te vullen. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt voor de wervings- en selectieprocedure bij Tata Steel. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij jou onze diensten niet aanbieden.

Tata Steel Recruitment houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tata Steel Recruitment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van deze verklaring is vastgesteld op 14-10-2020.

Contactgegevens

Tata Steel Recruitment
Dudokhuis (2H.14)
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord
Tel: +31 (0)251 - 49 40 00
Website: www.tatasteeljobs.nl
E-mail: recruitment.nl@tatasteeleurope.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij van ‘Sollicitanten’ en waarom?

Tata Steel Recruitment verwerkt jouw gegevens via online sollicitatieformulieren, het door jou bijgevoegde curriculum vitae (cv) en motivatiebrief. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. Je kan je via de website ook aanmelden voor onze vacature-alert. Je ontvangt dan eens per week een e-mail met een overzicht van de nieuwe vacatures die voldoen aan de door jou gemaakte selectie. Hiervoor slaan we jouw naam, e-mail adres en voorkeuren op. Je kan je op ieder moment ook weer afmelden voor onze vacature-alert. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn:

  • Contactgegevens: Telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • NAW gegevens: Voor- en achternaam, titel(s), adres, woonplaats;
  • Opt-in-gegevens: Jouw toestemming voor het ontvangen van mailings; e-mailadres, datum status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen;
  • Sollicitatiegegevens: Geboortedatum, geslacht, pasfoto, nationaliteit, curriculum vitae, motivatiebrieven, opleidingen, cursussen en trainingen, werkervaring, stages en vrijwilligerswerk, talen, referenties en getuigschriften, beschikbaarheid, rijbewijs en bezit auto.

Bijzondere en gevoelige gegevens.

Onder gevoelige gegevens valt o.a. het burgerservicenummer (BSN). Het BSN hoef je niet in je cv te zetten wanneer je bij ons solliciteert. Wij stellen uitdrukkelijk geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij informatie over jouw: godsdienst of levensovertuiging; ras/etnische afkomst; politieke voorkeur; gezondheid; seksuele leven; lidmaatschap van een vakbond; strafrechtelijk verleden. Wij stellen geen prijs op deze gegevens omdat wij deze gegevens niet nodig hebben voor onze dienstverlening. Indien je er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen in jouw cv kunnen wij er niet voor instaan dat deze gegevens niet onbedoeld toch door ons opgeslagen worden. In dat geval gaan wij ervan uit dat je ons toestemming gegeven hebt om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard heb je te allen tijde het recht om ons te wijzen op de door jouw toegestuurde bijzondere persoonsgegevens en ons te verzoeken om deze gegevens alsnog te verwijderen.

 

Categorieën persoonsgegevens

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Rechtmatige grondslag

Contactgegevens, NAW gegevens

Ter correspondentie. Om met je in contact te treden over je sollicitatie

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Sollicitatiegegevens

Arbeidsbemiddeling

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het behartigen van ons rechtvaardig belang

Opt-in-gegevens

Het ontvangen van e-mails, zoals vacature-alerts

Toestemming

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van ‘Websitebezoekers’ en waarom?

Wanneer je onze website www.tatasteeljobs.nl bezoekt kunnen wij persoonsgegevens verwerken door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Een verdere toelichting over wat cookies zijn en welke wij gebruiken kun je vinden in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je onze website(s) bezoekt zijn:

  • Websitebezoek gegevens: Apparaat-gegevens zoals apparaat-type, IP adres en locatiegegevens; Online gedrag, gegevens over jouw activiteiten op onze website(s).

 

Categorieën persoonsgegevens

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Rechtmatige grondslag

Websitebezoek gegevens

Om onze website te onderhouden en te verbeteren en de prestaties en het gebruik van onze website te bewaken en uw browserervaring te verbeteren.

Gerechtvaardigd belang en toestemming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Tata Steel Recruitment verleent alleen toegang tot persoonlijke gegevens aan derden op basis van ‘need-to-know ‘. Dit wil zeggen dat een dergelijke toegang gelimiteerd is tot de verwerking van persoonsgegevens welke puur noodzakelijk is voor het realiseren van de vereiste werkzaamheden. Alleen de afdeling Recruitment en de bij jouw sollicitatie betrokken leidinggevende(n) en HR-medewerker(s) hebben toegang tot jouw gegevens.

Wij verstrekken daarnaast persoonsgegevens aan (externe) partners zoals IT-leveranciers en marketingbureaus die wij inschakelen voor het organiseren van onze activiteiten of voor het onderhoud van de website en vacature-alert. Deze partners mogen jouw gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van voornoemde doelen. Tata Steel Recruitment werkt daarnaast met (externe) partners als een assessment, pre-employment screening of aanstellingskeuring onderdeel is van de wervings- en selectieprocedure. In dat geval word je hierover nader geïnformeerd.

Tata Steel Recruitment kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst.

Wij zullen jouw gegevens niet benutten of beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden of goede doelen. Wel zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens te verstrekken bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.

Cookies

De website van Tata Steel Recruitment (www.tatasteeljobs.nl) gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Zo onthouden deze cookies de vacatures die je hebt bekeken, informatie die je in (sollicitatie)formulieren opneemt en de door jou opgegeven voorkeuren.

Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken en het surfgedrag van bezoekers op onze website. Wij krijgen hiermee een beter inzicht in het functioneren van de website. Tata Steel Recruitment maakt hierbij gebruik van de webanalyse-service van Google Inc. genaamd ‘Google Analytics’. Bij het plaatsen van deze cookies registreren wij het IP adres van je computer. Tata Steel Recruitment kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Tracking cookies
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Hieronder een overzicht van cookies van derden:

  • Google Analytics. T.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking.
  • Youtube. Voor het afspelen van Youtube video’s die wij op onze website plaatsen (embedden). YouTube plaatst (mogelijk) cookies op je computer om jouw surfgedrag te registreren. De te bekijken Youtube videos op onze website hebben wij zoveel mogelijk privacy-vriendelijk ingesteld door gebruik te maken van de privacy-enhanced mode.

Voor meer informatie over de gegevens die YouTube en Google verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt jouw browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kan je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Jouw rechten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tata Steel Recruitment. Je krijgt dan een overzicht van Jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Tata Steel Recruitment opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Tata Steel Recruitment al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tata Steel Recruitment vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat Tata Steel Recruitment jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tata Steel Recruitment niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar recruitment.nl@tatasteeleurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Tata Steel Recruitment meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via recruitment.nl@tatasteeleurope.com.